Samostojni podjetnik MIZARSTVO LAVRE, Martin Lavre s.p. je na javnem razpisu P4I – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Postavitev nove tehnološke linije podjetja Mizarstvo Lavre, Martin Lavre s.p.

Tekom procesa se bo kupila avtomatizirana tehnološka linija, ki bo zamenjala obstoječe stroje. Nova linija je vsaj za 15 % energetsko in snovno učinkovitejša od obstoječe in jo sestavljajo naslednji stroji:

  • Avtomatska razrezovalka GABBIANI P60 je prvi stroj v proizvodnem procesu, ki s pomočjo pametne programske opreme kar najbolje izkoristi površino plošče za optimalen razrez ter izkoristek stroja. Printer črtnih kod omogoča, da se le te nalepijo na obdelovanec in so kasneje uporabljene/skenirane s strani robne lepilke ali CNC stroja.
  • CNC obdelovalni center SCM Morbidelli Author M90 ima dvo-poljno delovanje in obdelovance po razrezu s prvega stroja dodatno obdela (profilira, vrta, izdeluje utore,….). Vgrajen ima tudi inovativni ''SAVE€NERGY'' sistem za dodatno varčevanje z energijo.
  • Robna lepilka SCM K360 HP je robna lepilka, ki omogoča varnejšo uporabo ter predvsem avtomatske nastavitve stroja za različne tipe/dimenzije robnih trakov. Zmanjša se čas nastavitve stroja, ter s tem porabo energije ter poveča se produktivnost.
  • Drobilnik PRODECO zmelje oziroma zdrobi lesne ostanke iz proizvodnje na določeno velikost iveri, ki se jo kasneje lahko ponovno uporabijo v proizvodnji za polnila. S tem zagotovimo ustrezno reciklažo odpadnega materiala v višini vsaj 15 %....

... 

Cilji investicije:

  • avtomatizacija in digitalizacija delovnega procesa,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
  • manjša poraba surovin in materialov,
  • manjša poraba energije.

Skupna vrednost projekta: 197.900 €
Financiranje iz mehanizma: 197.900 €


Tajanje projekta: 29.3.2022 – 30.9.2023

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (noo.gov.si, evropskasredstva.si).

Zaupanje, zanesljivost in kvaliteta že več kot 60 let.

O podjetju

ID številka: SI31671047

Matična številka: 5062625000 

Transakcijski račun: NLB: SI56-0245-0005-3983-641

Hitri kontakt

Naziv: MIZARSTVO LAVRE, Martin Lavre s.p.

Naslov: Podgorje 40a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

E-pošta: info@lavre.si

Tel: 031 417 008

© 2020 Mizarstvo Lavre | Izdelava: Spletna agencija Si-TEAM